Elektrické revízie a odborné skúšky

Vykonávame kompletné revízie elektrických zariadení a inštalácií.

{ vrátane bleskozvodov, spotrebičov, náradia, prípojok, strojov, rozvádzačov ... }
Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

O našej spoločnosti

Tagy: revízíe, elektrické, skúšky

Naša spoločnosť OPaOS s. r. o. s bohatými skúsenosťami poskytuje:

 • východiskové,
 • periodické,
 • mimoriadne,
odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení.

Východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame prevažne v Bratislavskom kraji. V prípade želania zákazníka nie je problém poskytnúť služby vrámci celej SR.

Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) nie je nami obmedzovaný typom a druhom objektu poprípade účelom využívania.

Služby poskytujeme vo všetkých objektoch ako sú napríklad:
 • kancelárske a bytové jednotky
 • rodinné domy, bungalovy, chaty
 • školy, divadlá, ministerstvá, internáty
 • reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne
 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, lekárne, polikliniky, nemocnice)
 • priemyselné, výskumné a poľnohospodarské objekty
 • kúpele a priestory s mokrým prostredím
 • staveniská, záhrady, prípojky

Všetky naše činnosti a predmety podnikania sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, normami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s. .

Zhrnutie nami najčastejšie poskytovaných služieb

Tagy: porfólio, služby, ponuka

Naše portfólio služieb je zamerané najmä na:

 • komplexné revízie elektrických zariadení ako sú:
 • výkonávanie pravidelných kontrol, údržby a čistenia elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach, ale aj odstraňovanie vačšiny stredne závážnych závad a nedostatkov počas revízie
 • odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
 • vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
 • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
 • dodržiavanie dohodnutých termínov a kvality práce
Kompletný zoznam služieb s podrobnosťami si môžete prezrieť v kategórií naše služby a činnosti.

Legislatívne informácie

Tagy: legislatíva pri revíziach

Prečo je potrebné vykonávať OPaOS resp. revízie?

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám