Elektrické revízie a odborné skúšky

Poskytujeme výkon revízií a kontrol vyhradených technických zariadení elektrických.

{ taktiež poskytujeme odborné a technické poradenstvo }
Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

Naše služby a činnosti

Nachádzate sa: Elektricke Revízie / Služby a činnosti Tagy: služby, činnosti

Naša spoločnosť zabezpečuje a vykonáva komplexné služby odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických.

Komplexné služby zahŕňajú: Pod elektrickými vyhradenými technickými zariadeniami môžme rozumieť najmä tieto zariadenia:
 • elektrické inštalácie
 • bleskozvody a uzemňovacie sústavy
 • elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie
 • elektrické časti pracovných strojov (motorové časti)
 • a iné
Naše služby si môžete objednať priamo na:
 • telefónnom čísle 0903 600 755
 • e-mailom kontakt@opaos.sk
 • alebo cez kontaktný formulár, ktorý po odoslaní bude ihneď doručený sms-kou nášmu revíznemu technikovi, ktorý Vás bude spätne kontaktovať.
Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z, vykonávaciu Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2018-06.

Aké druhy revízií ponúkame ?

Ponúkame revízie elektrických zariadení.
Pod elektrickými zariadeniami môžete rozumieť najmä tieto uvedné zariadenia a k ním nami poskytované príslušné revízie a kontroly:

Elektrická inštalácia

 • Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie
 • Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie
 • Mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie

Bleskozvody a bleskozvodné sústavy (ochrana pred bleskom)

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky pasívnych bleskozvodov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky aktívnych bleskozvodov
 • Kontroly bleskozvodov

Elektrické spotrebiče a el. ručné náradie

 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Stroje prístroje a technologické zariadenia

 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly technologických zariadení
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích systémov
 • Revízie a kontroly napojenia klimatizačných jednotiek
V prípade otázok a objednávok nás neváhajte kontaktovať alebo Vašu otázku/pripomienku nechajte v komentároch pod článkom.

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám